Privacy & GDPR

Roux NV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Roux NV verzamelt, alsook over de wijze waarop Roux NV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Roux NV kan persoonsgegevens over u en uw bedrijf verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Roux NV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Roux NV verstrekt.

Roux NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Uw voor- en achternaam
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Telefoon nummer van het bedrijf
 • Uw e-mailadres
 • Uw gsm nummer
 • Filiaalvoorkeur
 • Geboortedatum

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Roux NV
 • Bezoek aan de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Roux NV
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Roux NV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Roux NV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Roux NV
 • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Telefonisch contact ter prospectie.
 • Het verzenden van gerichte informatie, marketing en
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Hoe lang Roux NV gegevens bewaart

Roux NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, zijnde prospectie en het verstrekken van informatie om de structuur en de werking van uw bedrijf te optimaliseren.

Delen met anderen

Roux NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verzamelen uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres en geven deze door een externe marketingplatform die de nieuwsbrief voor ons verstuurt. De gegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem.

Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt?

Het externe marketingplatform bevindt zich buiten Europa, zijnde in de Verenigde Staten.  De gegevens zijn op dezelfde manier beveiligd worden volgens de EU-normen. Hiervoor werd een Customer EU Data Processing Agreement ondertekend.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Roux NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Roux NV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. Roux NV heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]

de reactie op uw verzoek is zo snel als mogelijk en zeker binnen de 4 weken.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met  [email protected]

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Roux NV mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Roux NV.

Update Privacy Verklaring

Roux NV is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Beveiligen

Roux NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Roux NV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via [email protected]

www.rouxnv.be is een website van Roux NV

Roux NV is als volgt te bereiken:

Postadres: Bosdel 57, 3600 Genk

BTW nummer BE0418034267

E-mailadres: [email protected]

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Roux NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer Roux NV

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Roux NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Datum: 23/03/2022

Versie: 1

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

De website van Roux NV gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw computer. Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op uw eigen computer wanneer u een bepaalde website bezoekt en waardoor uw internetvoorkeuren onthouden kunnen worden. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker.

Waarom gebruiken wij cookies?

De website van Roux NV maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en herkennen. Uw voorkeuren worden geregistreerd gedurende de tijd waarop u op de Roux NV website surft. Roux NV gebruikt deze gegevens vervolgens om de website zo goed mogelijk in te richten, op basis van de voorkeuren van de website bezoekers. Hiervoor maakt de website van Roux NV gebruik van het meetinstrument Google Analytics.

Welke cookies gebruiken wij?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website, anoniem.

Functionele cookies

Functionele cookies helpen om bepaalde functionaliteiten uit te voeren, zoals het delen van de inhoud van de website op social media platforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.

Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op de website wijzigen

U kunt uw cookievoorkeuren op ieder moment hier wijzigen: [wt_cli_manage_consent]